PRODUKTY

Výroba železa a oceli

Injektáž uhlí

Společnost HTT se soustředí na zvýšení efektivity a bezpečnosti. Injektážní zařízení je typicky umístěno ve spodním plášti blízko hladiny tekuté oceli. Správní design injektorů zahrnuje prefabrikované bloky z vysoce kvalitní vyzdívky, díky kterým jsme schopni se dostat velmi blízko tekuté oceli. Výsledkem je, že vstřikované částice uhlí se dostávají pod strusku, což výrazně zvyšuje účinnost. […]

Show more

Manipulátor trysky

HTT dodává a navrhuje různé typy manipulátorů trysek. Tyto manipulátory jsou navrženy na míru konkrétnímu zákazníkovi. Nabízíme manipulátor s vodou chlazenou tryskou či spotřební tryskou

Show more

Kyslíko-palivové hořáky a trysky

HTT navrhuje a vyrábí hořáky, které jsou v blízkosti tekuté oceli. Hořáky jsou vyrobeny jako vodou chlazené měděné součásti svařené nerezovými trubkami. Vnější plášť hořáku je navrhován tak, aby odolal padajícímu šrotu při vsázce do pece bez nutnosti mít tento hořák umístěn v velkém ochranném krytu. Struktura plamene hořáku je navrhována pro předehřev šrotu jako […]

Show more

Snímání odpichového otvoru

Tap Eye ™ systém pro EAF je navržen pro snímání odpichového otvoru po odpichu. Odpichový otvor je snímán infračervenou kamerou, která je instalované ve speciálním ochranném pouzdře. Po odpichu je otvor zkontrolován a když je čistý, může probíhat automatický zápis. Toto zařízení zvyšuje efektivitu a především bezpečnost pracovníků.

Show more

Čištění odpichového otvoru

Tap Clean ™ je systém pro použití na čištění odpichového otvoru pece EAF v případě zjištění ucpaného odpichového otvoru zařízením Tap Eye ™. Zařízení používá 6-ti osého robota, který umožňuje dosáhnout na odpichový otvor a provést vyčištění. Robot je navržen tak, aby byl možný instalovat i v malém prostoru a odolal vysokým teplotám a prašnému prostředí.

Show more

Výroba neželezných kovů

Dopalovací trysky

HTT vyvinulo a úspěšně provozuje systém, který dopaluje spaliny vznikající při tavbě hliníku v tavných pecích, které se používají pro recyklaci hliníku a obsahují kontaminovaný odpad při jehož spalování se do ovzduší uvolňovaly spaliny uhlovodíků, které byly výrazně cítit. Systém spaluje tyto uhlovodíky uvnitř pece s využitím jejich vlastní energie.

Show more

Slevárenství

Rotační pece

HTT dodává vybavení pro rotační pece a zajišťuje procesní optimalizaci  tavení železa v rotačních pecích. To zahrnuje především kontrolu spalování a vývoje nastavení tavného procesu. Dále se také specializujeme na dodávky vyzdívek a jejich návrhy.

Show more

Služby

Optimalizace procesů

Společnost HTT zajišťuje kompletní servis a optimalizaci procesů pro všechny zařízení, které navrhujeme. Naše dlouholeté zkušenosti z metalurgického průmyslu jsou promítnuty v návrzích jednotlivých procesů, které podkládáme našimi výpočty.

Show more

Engineering

HTT dodavá kompletní řešení na míru pro široké spektrum projektů v ocelářství. Používáme návrhový SW Autodesk Inventor, kde řešíme konkrétní projekty a výsledkem je kompletní 3D a 2D dokumentace.

Show more

Obchodní zastoupení

Průmyslové hadice

Společnost HTT zastupuje na českém a slovenském trhu společnost Vinilgomma S.r.l., která se specializuje na dodávky gumových a nerezových hadic určených pro ocelářství. V tomto oboru se společnost pohybuje více než 40 let a neustále investuje do vývoje, aby byla schopna nabídnout konečnému zákazníkovi vysokou flexibilitu dle jeho požadavků a příznivou cenu. Pro nabídku na jakékoliv […]

Show more

Zařízení pro pálení kyslíkem

Společnost HTT zastupuje na českém a slovenském trhu rodinnou společnost CONTESSI di Giuseppe e Fabio Contessi & C. S.a.s. s tradicí od roku 1926. Společnost se specializuje na zařízení používané pro řezání kyslíkem pro použití v ocelářském průmyslu. Pro nabídku na jakékoliv zařízení partnera nás prosím neváhejte kontaktovat. Katalog produktů  

Show more