ROTAČNÍ PECE

HTT dodává vybavení pro rotační pece a zajišťuje procesní optimalizaci  tavení železa v rotačních pecích. To zahrnuje především kontrolu spalování a vývoje nastavení tavného procesu. Dále se také specializujeme na dodávky vyzdívek a jejich návrhy.