KYSLÍKO-PALIVOVÉ HOŘÁKY A TRYSKY

HTT navrhuje a vyrábí hořáky, které jsou v blízkosti tekuté oceli. Hořáky jsou vyrobeny jako vodou chlazené měděné součásti svařené nerezovými trubkami. Vnější plášť hořáku je navrhován tak, aby odolal padajícímu šrotu při vsázce do pece bez nutnosti mít tento hořák umístěn v velkém ochranném krytu. Struktura plamene hořáku je navrhována pro předehřev šrotu jako vysokokapacitní plamen (LVF – large volume flame), který nám zaručuje ohřátí velké plochy šrotu a kontaktu s horkými plyny. Nadzvuková kyslíková tryska je součást hořáku integrovaná v jeho středu.