Dopalovací trysky

HTT vyvinulo a úspěšně provozuje systém, který dopaluje spaliny vznikající při tavbě hliníku v tavných pecích, které se používají pro recyklaci hliníku a obsahují kontaminovaný odpad při jehož spalování se do ovzduší uvolňovaly spaliny uhlovodíků, které byly výrazně cítit. Systém spaluje tyto uhlovodíky uvnitř pece s využitím jejich vlastní energie.